Provozní řád klubu

 1. Provozní řád klubu zahrnuje dodržování provozního řádu Českých přístavu, a.s. viz https://www.ceskepristavy.cz/download/Provozni_rad_CP.pdf
 2. V celém areálu smíchovského přístavu dodržovat rychlost maximálně 15 km/h, v prašném období maximálně 10 km/h.
 3. Parkování vozidel pouze na místech k tomu určených.
 4. Komerční plavby nabírají a vysazují primárně posádku mimo OYC marinu – pokud nelze vyřešit jinak, majitel zodpovídá za posádku i na břehu, tzn. že se posádka může pohybovat po břehu v prostoru OYC a celého přístavu jen po dobu nezbytně nutnou a vždy v doprovodu provozovatele komerční plavby. Pokud na lodi spí platící, či cizí osoby měl by být přítomen majitel, nebo provozovatel.
 5. Od 22:00 – 06:00 hodin je v přístavu povinný klid. Nárazové a komerční posádky toto pravidlo musí respektovat. 
 6. Pohyb klientů houseboatů je možný pouze s doprovodem a pouze po hlavní příjezdové cestě. Je zakázáno využívat cestu přes areál golfového odpaliště.
 7. Samostatný pohyb klientů houseboatů v areálu přístavu je povolen pouze se zvláštní kartičkou OYC. Užívání přístavu a pohyb po jeho prostoru se děje na vlastní odpovědnost uživatele, v souvislosti s užíváním přístavu.
 8. Klienti houseboatů musí býti povinně seznámeni s provozní řádem mariny a musejí bezpodmínečně tyto pravidla dodržovat.
 9. Komerční skupiny více než 6 osob v prostoru OYC je nutno hlásit správci. 
 10. Pohyb cizích lidí bez doprovodu v areálu přístavu OYC je zakázaný. Neznámé osoby v marině z bezpečnostních důvodů oslovujeme a v případě nečlenů vytěsňujeme pryč.
 11. V celém prostoru mariny, zejména při pohybu na molech je třeba opatrnosti a v případě dětí nutný dozor zodpovědné osoby.
 12. Odpad lze v marině vyhodit pouze směsný, ostatní tříděný odpad odváží uživatel sebou. Povinný úklid po plavbách, odpadky nenechávat na mole. 
 13. Doplňování vody je povoleno pouze za předpokladu následného uklizení náčiní a vypnutí vody. 
 14. Na toaletách se po použití splachuje a zhasíná světlo.
 15. Poruší-li uživatel hrubým způsobem, nebo opakovaně tento Provozní řád OYC, anebo některý z obecně platných zákonů, předpisů, či vyhlášek, které se k provozu lodi/přístavu obecně vztahují, může s ním provozovatel dohodu o užívání přístavu zrušit okamžitě bez nároku na vrácení poplatku.