Přihláška člena klubu OYC Marina Praha

Pro přihlášení nového člena do spolku Orthodocks Yacht Club je potřeba vyplnit a podepsat dokument OYC přihláška člena. Sken podepsaného dokumentu je potřeba poslat na email info@oyc.cz s předmětem "Přihlášení nového člena". 

Typy členství

  • Čestný člen - osoba s přístupem na klubové akce
  • Člen - osoba s přístupem do klubového zázemí, především k pronajatému místu na mole.
  • Jachtař - osoba využívající závodní licenci Českého Svazu Jachtingu

Cena členství

  • Dospělá osoba 1500 Kč/rok
  • Dítě do 18 let 750Kč/rok

lenskpoplatek se hradí vdy 1x za rok, a to vdy na zaátku kalendáního roku, nebo pi první registraci. Instrukce k uhrazení poplatku budou zaslány na výše uvedenemail.

Přestup člena

Pro přestup člen do/z jiného jachtařské spolku je potřeba vyplnit formulař F16, dle pravidel ČSJ, Ohlášení přestupu člena.

Hostování

Pro případ udržení členství v klubu OYC a současné potřebě členství v dalším spolku pro vybrané lodní třídy, je potřeba vyplnit formulář F17, dle pravidel ČSJ Ohlášení hostování, Ohlášení hostování.

 

Případné další dotazy směřujte na email info@oyc.cz.